Aktualności

10 sierpnia 2022 roku odbyły się uroczystości odpustowe w naszej Parafii. Była to też okazja do świętowania 25-lecia posługi ks. Andrzeja Michniewskiego w Parafii w Dłużcu oraz 70. rocznica ur. ks. proboszcza Michniewskiego.

Prace i remonty

W ostatnim czasie w parafii w Dłużcu dokonano szeregu prac:

  • Remont dachu kościoła i pokryciem go blachą miedzianą;
  • Kapitalny remont XV-wiecznej dzwonnicy wraz z montażem dzwonów elektrycznych;
  • Renowacja otoczenia kościoła: ułożenie kostki brukowej, odnowienie schodów i bramy, rozbudowa miejsc parkingowych;

We wnętrzu kościoła:

  • remont ołtarzy i organ, wymiana oświetlenia i chrzcielnicy;
  • Budowa nowego ogrodzenia cmentarza i wyłożenie głównej alei kostką brukową;

Ponadto:

  • Ułożenie kostki wokół plebanii,
  • wyburzenie starych budynków gospodarczych,
  • rozbudowa miejsc parkingowych.

Świątynia i jej wyposażenie są zabytkowe. Z tego też powodu podejmowane przez parafię remonty są bardzo kosztowne. Dziękujemy władzom samorządowym oraz ofiarodawcom, bez których wsparcia nie byłoby możliwe podejmowanie tak wielu inicjatyw. Bóg zapłać również Parafianom, którzy swoją ofiarnością i zaangażowaniem aktywnie się w nie włączają.

 

W dalszym ciągu parafia potrzebuje wsparcia materialnego.

5784 5000 0500 0000 0035 6400 01

Parafia Rzymskokatolicka

Dłużec 44

32-340 Wolbrom

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowiznę na cele kultu religijnego (w tym na remont kościoła) można odpisać od podatku dochodowego, wypełniając coroczne zeznanie podatkowe. Wartość odpisu może wynosić do 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym.